Loạt cổ phiếu bất động sản giảm hàng chục phần trăm chỉ sau vài tháng