Nhu cầu tăng mạnh, các doanh nghiệp BĐS Khu công nghiệp hưởng lợi từ quỹ đất lớn