Triển vọng ngành xây dựng tích cực khi giá thép giảm và thúc đẩy đầu tư công nửa cuối năm