Reuters: Việt Nam đẩy mạnh giải pháp thanh toán, hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2025