VN-Index tăng điểm tuần thứ 7 liên tiếp, VEIL mua ròng hơn 900 tỷ đồng trong 1 tháng